ကမၻာ့ကင္ဆာေရာဂါေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား က်င္းပ

Written by  //  February 7, 2019  //  UMFCCI News  //  No comments

          ကမၻာ့ကင္ဆာေရာဂါေန႔ ၂၀၁၉-၂၀၂၁ အခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီ ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ က်င္းပခဲ့သည္။

          ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ကင္ဆာေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေန႔ကုိ Union International Cancer Control အဖြဲ႔က သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းေရာဂါဆုိးႀကီးကုိ ႏုိင္ငံတကာ အခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တြန္းလွန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ရင္ရင္ထြန္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ထုိ႔အတူ ေရႊေရာင္ႏွင္းဆီကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာမုိး ေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္က ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကင္ဆာလူနာအသစ္ ၁၈ ဒသမ ၁ သန္းေတြ႔ရွိရၿပီး ကင္ဆာ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားသည့္ လူနာမွာ  ၉ ဒသမ ၁ သန္းရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအေန ျဖင့္ ကင္ဆာကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ ေစာစီးစြာသိရွိေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ ရြက္ရန္ႏွင့္ ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အသိမိတ္ေဆြမ်ားကုိလည္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားမည္ဟု သံဓိဌာန္ခ် ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

          အဆုိပါအခမ္းအနား၌ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးေဇာ္မင္းဝင္းကလည္း ကင္ဆာ ေရာဂါကုိ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္သိရွိတားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ အထူးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သလုိ က်န္းမာ ေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း လူမႈေရးကိစၥတစ္ ရပ္အေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ၾကားသိရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

          ယေန႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ကင္ဆာေရာဂါေန႔အခမ္းအနား၌ Royal Ruby Co.,Ltd မွ မန္ေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒါက္တာသင္းႏြယ္ဝင္းက Cancer Survivors မ်ား ႏွင့္ အေမးအေျဖက႑ကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

         

 

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm