ကိုရီးယားျပည့္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕ေကာင္စစ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

Written by  //  February 21, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

ကိုရီးယားျပည့္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕ေကာင္စစ္ဝန္Mr. Won Bae Dahn ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ (၉) ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ စတုတၳထပ္၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

IMG_1262

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးဝင္းေအာင္၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလး၊ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြ ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ သစ္မာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲကို မြန္းလြဲ၃နာရီတြင္ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm