ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ ASEAN Trade Fair 2015″ ျပပြဲသို႕ တက္ေရာက္ျပသပါရန္ ဖိတ္ၾကားလာျခင္းကိစၥ။

Written by  //  October 24, 2015  //  Exhibition News, Trade Fairs and Exhibitions, UMFCCI News  //  No comments

အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင္တာ ASEAN–Korea Centre (AKC)မွ ႀကီးမွဴး၍ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ COEX အေဆာက္အဦးတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ မွ (၂၁) ရက္ေန႔အထိ၊ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ ” ASEAN Trade Fair 2015 ” ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ပါဝင္ျပသႏိုင္ပါရန္ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ရည္ညြန္းခ်က္ပါစာျဖင့္ ေပးပို႔ ဖိတ္ၾကားလာပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ website တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm