ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအတြက္

Written by  //  September 26, 2016  //  UMFCCI News, Uncategorized  //  No comments

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေကာင္စစ္ဝန္ ျဖစ္သည့္ Mr. Won B.Dahn မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စပ္တူလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေပးပို႔လာပါသည္။

(က) ကိုရီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ စက္ရံုလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လိုသျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ စက္ရံုတစ္ခုအား ဝယ္ယူလိုျခင္း

(ခ) ကေမာၻဒီးယားနွင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိုရးယား လူမ်ိဳးတစ္ဦးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ ကုမၸဏီမ်ိဳး ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လိုပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စပ္တူလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္သူႏွင့္ခ်ိတ္ဆတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကိစၥ

သို႔ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ဝင္စားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေကာင္စစ္ဝန္ Mr.Won B.Dahn (wbdahn@kyungjin.com, jhsim@kyungjin.com ) သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ၿပီး

ျမန္မာသံရံုး၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ (myanmar@kotis.net) ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ အသင္းသားေရးရာဌာန၊ အသင္းသားေရးရာဌာနစိတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ (လိုင္းခြဲ- ၁၃၁) ၊ Email- membership10@gmail.com သို႔ လည္းဆက္သြယ္၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
14492533_787101738097335_3891475161885524120_n

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm