ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးပြဲ

ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ျမွင့္တင္ဖို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ ကိုရီးယား Fun Fac Company တို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပထမအဆင့္အေနဲ႔ K – Products & Sourcing Fair 2017 ကိုရီးယားကုန္စည္ျပပြဲၾကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္း MCC ခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္က်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။
K – Products & Sourcing Fair 2017 Facebook Page:
https://www.facebook.com/kproductsfair/

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm