ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သုိ႕ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမီကီၿမိဳ႕ေတာ္၀န္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

Written by  //  June 27, 2014  //  Gallery, UMFCCI News

IMG_9010

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေ႕ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီက ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ မီကီ(Miki)ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ Mr. Hyogo Prefecture ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္ (၃) ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား အသင္းခ်ဳပ္ရုံး၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ထုိသုိ႕ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မီကီ(Miki)ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ Mr. Hyogo Prefecture က မီကီၿမိဳ႕သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ယင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေစ်းကြက္ကုိ လာေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

IMG_9012

ထုိ႕ေနာက္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာသည့္ အေျခအေန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳ ေနမႈ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မီကီ (Miki) ၿမိဳ႕၏ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး လုပ္သားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ ရန္ အတြက္ ျမန္မာအစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ လုိအပ္ေသာ အကူအညီ မ်ား ေပးေရးစသည္တုိ႕ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by