ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) ႏွင့္ Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) တို႔ပူးေပါင္း၍ MOU ေရးထိုးပြဲက်င္းပ

Written by  //  December 23, 2014  //  MOUs, UMFCCI News  //  No comments

6

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊၂၀၁၄
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) ႏွင့္ Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) တို႔ပူးေပါင္း၍ စက္မႈသက္ေမြးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ စတုတၳထပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနား၌ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္၊ TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) ေကာ္မတီဥကၠ႒ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဗပာိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္ေဇာ္၊ Myanmar Chamber Vocational Institute ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဦး၊ Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) ၏ Country President Mr. Pascal Reigner ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္၊ TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) ေကာ္မတီဥကၠ႒ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဗပာိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္ေဇာ္၊ Myanmar Chamber Vocational Institute ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဦး၊ Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) ၏ Country President Mr. Pascal Reigner တို႔က အဖြင့္အမွာစကား အသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
ဆက္လက္၍ Myanmar Chamber Vocational Institute ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဦးႏွင့္ Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) ၏ Country President Mr. Pascal Reigner တို႔က ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္သည့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ လွ်ပ္စစ္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္အမွတ္တရဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူး၍ အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၁၂နာရီတြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ TVET (Technical Vocational Educational Training Unit) သည္ ေနစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
Schneider Electric Oversea Asia Pte. Ltd Myanmar Branch (SEOAMM) သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ၎ရံုးဆိုက္ရာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ Corporate Social Responsibility လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm