ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ Kansai Economic Federation (Kankeiren) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီမႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပ

Written by  //  February 21, 2015  //  MOUs, UMFCCI News  //  No comments

IMG_0395

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ Kansai Economic Federation (Kankeiren) တို႕၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူညီမႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲႏွင့္ စီးပြားေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ရက္ မြန္းလြဲ ၄နာရီတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ပထမထပ္မဂၤလာခန္းမ၌က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး၊ ေဒါက္တာ မ်ိဳးသက္၊ ဦးျမပာန္ ၊တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔၊ ဗပာိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ Kansai Economic Federation (Kankeiren) ဥကၠ႒ Mr Shosuke MORI ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား ၊ႏွစ္နိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား စံုလင္စြာတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

IMG_0282

အခမ္းအနား၌ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္ ႏွင့္ Kansai Economic Federation (Kankeiren) ဥကၠ႒ Mr Shosuke MORI တို႔က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စီးပြားေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အျပန္အလွန္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ႔ၾကပါသည္။ စီးပြားေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးေနာက္ ASEAN Management Seminar’s alumini ကိုယ္စားလွယ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း ကလည္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

IMG_0333

ဆက္လက္၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္ ႏွင့္ Kansai Economic Federation (Kankeiren) ဥကၠ႒ Mr Shosuke MORI တို႕က ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သား ေပၚထြက္ေရး၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ား တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္၍ သေဘာတူညီမႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အမွတ္တရဓာတ္ပံု လက္ေဆာင္မ်ားလဲလွယ္ၾကျပီး အခမ္းအနား ကို မြန္းလြဲ၆နာရီတြင္ရုတ္သိမ္းခဲ႔ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm