ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံ Torino Chamber of Commerce တို႔ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပ

Written by  //  December 18, 2015  //  MOUs, UMFCCI News  //  No comments

ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊၂၀၁၅
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံ Torino Chamber of Commerce တို႔ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀:၃၀ တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တတိယထပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း၊ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ဗပာိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၊ အီတလီႏိုင္ငံ တူရင္ၿမိဳ႕ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ H.E Mr. Enzo Lavolta ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ (၆)ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အခမ္းအနား၌ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑၏ အေရးပါမႈ၊ အီတလီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမင့္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပက္သတ္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အီတလီႏိုင္ငံ တူရင္ၿမိဳ႕ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ H.E Mr. Enzo Lavolta က တူရင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Mr.Piero Fassino ၏ ဆုေတာင္းစကားကို ျပန္လည္ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းႏွင့္ Torino Chmaber of Commerce ၏ Secretary General Mr. Guido Bolatto တို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၁၂:၀၀နာရီတြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

1

3

4

5

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm