ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ကိုရီးယား-အာရွ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္း နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာေရးထိုး

Written by  //  June 19, 2018  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏွင့္ ကိုရီးယား စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား အက်ိဳးတူ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး၊ ႏွစ္ဖက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေတြ႕ဆံုေရး ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား အျပန္အလွန္ ေဝမွ်ႏိုင္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ကိုရီးယား-အာရွ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္း (Korea-Asia Economic Cooperation Association – KOAECA) တို႔ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေရးထိုးၾကသည္။

စာခၽြန္လႊာအရ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ KOAECA သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားဆက္ဆံေရးျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္ ေစလႊတ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး၊ ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့ ကိုရီးယားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေျမာက္အျမားရွိပါတယ္။ ေျမေနရာ၊ လုပ္သားအင္အား စတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကို ကိုရီးယားရဲ႕ ေခတ္မီနည္းပညာေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတတ္ပညာေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ”

ဟု KOAECA ဥကၠဌ Dr. Lee Nam Kee ကေျပာသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက

“ကိုရီးယားႏိုင္ငံက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။ ကုိရီးယား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကတစ္ဆင့္ နည္းပညာ၊ အတတ္ပညာေတြရယူျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားေတြ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”

ဟု ေျပာသည္။

စာခၽြန္လႊာသည္ ေရးထိုးသည့္ေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ မွ စတင္ အသက္ဝင္ျပီး၊ သံုးႏွစ္ၾကာ သက္တမ္းရွိမည္ ျဖစ္သည္။ စာခၽြန္လႊာကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းႏွင့္ KOAECA ဥကၠဌ Dr. Lee Nam Kee တို႔က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦတြင္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

KOAECA သည္ ကုိရီးယားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအရ ကုိရီးယားႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အမွတ္စဥ္ (၆) တြင္ ရပ္တည္ေနျပီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ကန္ေဒၚလာ ၃.၈ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm