ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသား စံုညီအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ

Written by  //  November 19, 2018  //  UMFCCI Annual Report, UMFCCI News  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္သည့္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ (၂) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။

အသင္းခ်ဳပ္၏ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသား ဇာတ္ရံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းမွ “အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေရး၊ Digital Economy ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ 4th Industrial Revolution အဆင့္သို႕ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိရန္ အဆင့္လိုက္ တက္လွမ္းႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးတို႕ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ မိတ္ဖက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုက႑မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္အတူ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကမာၻ႕အဆင့္မွီ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္အတြက္ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွလည္း အသင္းခ်ဳပ္သည္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေနၾကေသာ အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား၏ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ အဂတိကင္းစင္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ေတြ႕ျမင္ရသျဖင့္္ အသင္းခ်ဳပ္၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ယခု (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းအပ္ပါေၾကာင္း ယေန႕အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

(၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းရမည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို အသင္းခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုးမွ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀းကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာသံရံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသံမွဴးမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ နာယကႀကီးမ်ား၊ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္း၀င္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးစဥ္

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္

အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း

အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုး

ျပင္ပစာရင္းစစ္ ဝင္းသင္ႏွင့္အဖြဲ႕မွ ဦးဝင္းဗလမင္း

အခမ္းအနားက်င္းပေနစဥ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm