ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏိုဝင္ဘာလထုတ္သတင္းစာေစာင္ (Newsletter) အား ေဒါင္းလုဒ္ရယူႏိုင္ပါၿပီ

Written by  //  November 30, 2018  //  Newsletters, Publications

ယခုလထုတ္သတင္းစာေစာင္တြင္

🔹 (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစည္းအေဝးသတင္း

🔹 အသင္းခ်ဳပ္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္အေဝး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ေသာသတင္း

🔹 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး MSMEs လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသတြင္းထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပပြဲႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲ သတင္း

🔹 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ Invest Myanmar Summit 2019 က်င္းပမည့္အေၾကာင္း စသည္တို႕ပါဝင္ပါတယ္။

ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္လင့္ခ္မွာ 👉 https://goo.gl/Z7UF2u

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by