ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႕ သတင္းစာေစာင္မ်ား လစဥ္ထုတ္ေဝလ်က္ရွိရာ ယခုဒီဇင္ဘာလထုတ္သတင္းစာေစာင္ (ျမန္မာဘာသာ) ကို ေဒါင္းယူႏိုင္ပါၿပီ။

Written by  //  December 27, 2018  //  Advertisement, Newsletters, Publications

ယခုသတင္းစာေစာင္တြင္ …

 ဒုတိယသမၼတဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (၂၂ ႀကိမ္ေျမာက္) ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲသတင္း

 GSP ဆိုင္ရာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

 Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား

 ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ား စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ စံုလင္စြာ ပါဝင္ပါတယ္္။

Download Link ⬇️https://bit.ly/2GJEfTG

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by