ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ နွစ္တစ္ရာျပည့္မဂၢဇင္းတြင္  စာမူနွင့္ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းနုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

Written by  //  February 14, 2019  //  Advertisement, Notifications, Publications, UMFCCI News

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၉ ခုနစ္တြင္ နွစ္တစ္ရာျပည့္ေျမာက္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ “နွစ္တစ္ရာျပည့္မဂၢဇင္း”ကို ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ပါသည္။

နွစ္တစ္ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္မဂၢဇင္းတြင္ ကုန္သြယ္စီးပြားေရး UMFCCI နွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔ြ႔အၾကဳံမ်ား၊ ကာတြန္း၊ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ ဝတၱဳတိုမ်ားကို (၃၁.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေရးသားေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေၾကာ္ျငာမ်ားထည့္သြင္းနိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စာမူပုိင္းဆုိင္ရာဆက္သြယ္ရန္
HRD ဌာန
ဖုန္း ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄-၄၉ လုိင္းခြဲ(၁၃၃၊ ၁၃၄) 
၀၉-၂၅၄၂၃၄၆၅၂
အီးေမးလ္-hrd@umfcci.com.mm

ေၾကာ္ျငာပုိင္းဆုိင္ရာဆက္သြယ္ရန္ 
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ဖုန္း ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄-၄၉ လုိင္းခြဲ( ၁၃၅၊ ၃၂၃) 
၀၉-၄၅၀၂၀၀၆၄၀
အီးေမးလ္-pr@umfcci.com.mm

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by