ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေဒသႏၱရ ေလ့လာေရးႏွင့္ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ ထြက္ခြာ

Written by  //  February 21, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕အလိုက္ လိုက္ဖက္ညီစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ မွ ၁၅ ရက္အထိ ေလးညအိပ္ သံုးရက္ၾကာ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း စစ္ကုိင္း၊ မံုရြာ၊ အေလာင္းေတာ္ ကႆပ၊ ေရႊစက္ေတာ္ေဒသမ်ားသို႔ ေဒသႏၱရ ေလ့လာေရးႏွင့္ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။

a

အသင္းခ်ဳပ္ ဝန္ထမ္းမ်ား အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းေဒသရွိ ျမသိန္းတန္ေစတီေတာ္၊ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းၾကီး၊ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ၾကီး၊ ဥမင္သံုးဆယ္၊ ဆြမ္းဦးပုညရွင္၊ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီ၊ မိုးညွင္းသမဳၺေဒၶႏွင့္ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ သို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ မံုရြာျမိဳ႕လယ္ရွိ Win Unity Hotel တြင္ တစ္ညတာ တည္းခိုခဲ့ၾကျပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အေလာင္းေတာ္ ကႆပ၊ ပုဂံ အလိုေတာ္ျပည့္ေစတီေတာ္ႏွင့္ ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ မ်ားသို႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မင္းဘူး ေရႊစက္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခဲ့ၾကပါ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ေရႊစက္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ညေနပိုင္းတြင္ မင္းဘူး နဂါးပြက္ေတာင္၊ ရွင္ေတာ္စကၠတဲေစတီ၊ ထိုမွတဆင့္ မေကြးျမသလြန္ေစတီေတာ္သို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္သို႔ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကရာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။

s

ခရီးစဥ္တြင္ အသင္းခ်ဳပ္မွ ဝန္ထမ္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ လိုက္ပါခဲ့ၾကျပီး၊ ခရီးစဥ္အတြက္ အသင္းခ်ဳပ္မွ မတည္ပံ့ပိုးခဲ့ျပီး၊ စီးပြားကူးသန္း ဝန္ၾကီး ဦးဝင္းျမင့္၊ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ပ့ံပိုးကူညီ ခဲ့ၾကပါသည္။

f

d

g

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm