ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Kongnom-gu Chapter of Seoul Chamber of Commerce and Industry မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္မည္

Written by  //  September 16, 2014  //  UMFCCI News  //  No comments

ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ Kangnam-gu Chapter of Seoul Chamber of Commerce and Industry (SCCI) မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၃၀ ဦး ခန္႕ပါဝင္ေသာ အဖဲြ႕သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတုိင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ သို႕ လာေရာက္၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ Business Matching မ်ားကို က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေန႕ရက္ – ၂၅.၉.၂၀၁၄
အခ်ိန္ – မြန္းလဲြ ၁၃း၀၀ နာရီ – ၁၇ နာရီ (Business Matching)
ေနရာ – စတုတၳထပ္၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္။
ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ဖိနပ္ႏွင့္ လည္သာကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ PVC ပုိက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကားတင္သြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အခြန္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ စာအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း၊ အိမ္တြင္းအလွဆင္ လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊ မဂၤလာအစီအစဥ္ႏွင့္ မဂၤလာဝတ္စုံ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ 3D ေလဆာ ပုံေဖာ္လုပ္ငန္း၊ စာေရးကိရိယာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ CEO မ်ားႏွင့္ Chairman မ်ားကို ကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႕ တက္ေရာက္လုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ International Relation Department (IRD) ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၁၄၃၄၄~၉ လုိင္းခဲြနံပါတ္ ၃၁၁၊ Email : ird.umfcci29@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

001

002

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm