“က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး” သင္နွင့္ သင့္မိသားစုဝင္မ်ား၊ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြမ်ားသို႔ UMFCCI မွ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါရေစ

Written by  //  January 31, 2019  //  UMFCCI News, UpComing Events  //  No comments

    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္

မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ာ

းနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)တြင္ ကမာၻ႔ကင္ဆာေရာဂါအထိမ္းအမွတ္ေဟာေျပာပြဲသို႔ ႀကြေရာက္ႏုိင္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါတယ္။

ရက္စြဲ- ၄.၂.၂၀၁၉ (တနလၤာေန႔)

ေနရာ- UMFCCI (မဂၤလာခန္းမ)
အမွတ္(၂၉)၊မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ရန္ကုန္။

အခ်ိန္- နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီမွ (၁၁း၃၀)နာရီအထိ (နံနက္ ၉း၃၀နာရီ အေရာက္ၾကြေရာက္ေနရာယူေပးပါရန္)

မည္သူမဆိုအခမဲ့တက္ေရာက္ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္

ကုနသ္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm