ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေတြ႔ဆုံခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး

Written by  //  December 2, 2016  //  Business Matching, UpComing Events  //  No comments

စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ စက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင္႔ Japan Myanmar Association (JMA) တို႔ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Business Matching အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ (သို႔) ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (၈.၁၂.၂၀၁၆) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းအရြယ္အစား – အၿမဲတမ္းလုပ္သားဦးေရ (၁၀၀) ထက္မနည္းေသာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား – Export ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာလုပ္ငန္း
– Electrical Equipment, Construction related materials, Machinery အမ်ိဳးအစားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

လက္ခံရရွိသည့္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုက္ဖက္မည့္ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားကို စီစဥ္ေခၚယူေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ပါ ကုမၸဏီအခ်က္အလက္ Form ပံုစံမ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ ေလွ်ာက္ထားေပးပါရန္ တိုက္တြန္းဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Form I: COMPANY INFORMATION
https://drive.google.com/open?id=0B-TsCAja9QyVZ21JdE9XSS1MRzJ1ejZaNXNMVGtzc01uWVpV

Form II: Detail Information of Business Information
https://drive.google.com/open?id=0B-TsCAja9QyVVGRqaUg0LWRHUExQRmpsdkVzYXU0ME9QaDAw

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဌာန အီးေမးလ္ ird@umfcci.com.mm, ဖုန္း ၀၁ ၂၃၁၄၃၄၄ လိုင္းခြဲ ၁၂၀၊ ၁၂၃ သို႔
၈၊ ၁၂၊ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဴပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm