ဂ်ၽပန္ထိပ္တန္းစီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

Written by  //  November 16, 2016  //  Business Matching, UMFCCI News  //  No comments

Japan-Myanmar Association ဥကၠဌ Mr. Hideo Watanabae ေခါင္းေဆာင္သည့္ ဂၽပန္ထိပ္တန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာနုိ္င္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈကိုို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပို္င္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Park Royal Hotel ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည့္ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ေက်းလက္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစဖို႔ ျပီးခဲ့သည့္ ႏုိ္င္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ Japan-Myanmar Cooperation Programmes ျဖင့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ အစုိးရအဖြဲ႔ အေထာက္အပံ့ႏွင့္အတူ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး (၅) ႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ယန္းေငြ (၈၀၀) ဘီလီယံ ပမာဏျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္ ဟု အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း မွ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။1

ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔တန္းတူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အေရးေတြ ေပးထားတဲ့အတြက္ ျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အထူးအခြင့္ အေရးေတြ ေပးေနပါတယ္ ဟု ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မိမိတို႔ ဂၽပန္-ျမန္မာအသင္း သည္ Win-Win Situation အတိုင္း ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုလုပ္ခ်င္ပါတယ္၊ စီးပြားေရးေတြခ်ဲ႕ထြင္လိုပါတယ္၊ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကလည္း မိမိတို႔ဂ်ပန္လာလၽွင္ လုပ္ပံုကိုင္ပုံနည္းစနစ္မ်ားကို လည္း သင္ၾကားေစလုိပါတယ္” ဟု JMA ဥကၠဌ ဝါတာနာေဘးက ေျပာသည္။
2

Japan-Myanmar Association သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိေစေရး၊ ႏွစ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျပန္အလွန္အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး တို႔အတြက္ ႏွစ္နုိ္င္ငံအၾကား အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။
3

ဆက္လက္၍ အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စုိးမွ မိမိတို႔နုိ္င္ငံတြင္ ပူးေပါင္း ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ က႑မ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုု႔ေနာက္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြားေရးမိတ္္ဖက္ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ အတြက္ သက္ဆို္င္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလိုင္းမ်ား အလုိက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
4

6

5

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm