စက္တင္ဘာလထုတ္ Newsletter ေဒါင္းလုဒ္ရယူႏုိင္ပါျပီ

Written by  //  September 27, 2018  //  Newsletters, Publications

 ယခုလ

စာေစာင္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းတည္ျငိမ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ထံ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္း၊

B4B Insights Forum (ဒုတိယအႀကိမ္) က်င္းပျခင္း၊

Invest Myanmar Summit 2019 က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ၊

အစားအေသာက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တင္ဒါဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ား၊ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္

Download here : http://bit.ly/2Dz3iHB

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by