စတုတၳေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျမန္္မာကုမၸဏီမ်ားအား ကူညီျပင္ဆင္ေပးရန္ US.ICT ေကာင္စီနွင့္ UMFCCI    MOU  နားလည္ သေဘာတူညီမႈ သဝဏ္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိး

Written by  //  November 8, 2018  //  Press Releases, UMFCCI News  //  No comments

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္-ကမၻာ့အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအရွိဆံုး နည္းပညာ ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (ICT) ေကာင္စီ၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တို႔မွ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိ္ဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ယမန္ေန႔တြင္ နားလည္သေဘာတူညီမႈ သဝဏ္လႊားအား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
 
 “UMFCCI အဖြဲ႔ဟာ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိ္ျပီး အယူအဆအသစ္ေတြ ၊ နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အျမဲ လက္ခံၾကိဳဆိုေနတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။နည္းပညာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ မ်က္ႏွာစာမွာ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနျပီး သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြကို မွ်ေဝေပးတတ္ၾကတဲ့ ကၽြန္မတို႔ အဖြဲ႔ဝင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီလွပါတယ္” မစၥစ္ Max Shu Teasdale မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
 “မၾကာေသးမီအခ်ိန္က စတုတၳေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေရာက္ရွိလာျပီး နည္းပညာနဲ႔ စီးပြားေရး က႑တိုင္းလိုလို ဆံုမွတ္မွာ ထိေတြ႔လာတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား အသြင္ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ဒီအသြင္ေျပာင္းမႈမွာ ပါဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနဖို႔အတြက္  အစိုးရ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးအဖြဲ႔ေတြအပါအဝင္ ျမန္မာကုမၸဏီေတြကို ကၽြန္မတို႔ ကူညီေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
“U.S. ICT နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးေတြကို ပိုမိုထိေရာက္လာျပီး ယွဥ္ျပိဳင္မႈ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေစဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ အသိသညာကို တိုးပြားေစတဲ့ ဒီလိုအခြင့္အေရး ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ဒီလို ကူးလူးဆက္သြယ္မႈမ်ိဳးက ICT က႑နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ ကုမၸဏီၤေတြၾကား စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမွာပါ” ဟု UMFCCI အသင္း၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစုံေဖာ္ျပထားပါသည္။
 
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

                                            

                                                                                                                                         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Download (PDF, 765KB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm