“စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားမွ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘဝမ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း”

Written by  //  March 17, 2017  //  UpComing Events  //  No comments

စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားထဲမွပင္ အေျခခံဝန္ထမ္းဘဝမွ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္လာသည္အထိ ၾကိဳးစားတက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့သူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝပံုရိပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ရတ္သတၱပတ္ကို ဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းဘဝမွ ေအာင္ျမင္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုလည္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္မည့္
“စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားမွ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘဝမ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း” စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ – ၁၉၊ မတ္၊ ၂၀၁၇။ (တနဂၤေႏြေန႔)
အခ်ိန္ – ေန႔လည္ (၁း၃၀) နာရီ မွ (၄း၃၀) နာရီထိ
ေနရာ – မဂၤလာခန္းမ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)
အမွတ္ ၂၉၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္

Download (PDF, 18KB)

Flyer Myanmar - for MGMA PANEL DISCUSSION .pages

Flyer Myanmar - for MGMA PANEL DISCUSSION .pages

English Version

Download (PDF, 208KB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm