စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ Japan Chamber of Commerce and Industry Myanmar (JCCM) တို႔ MoU ေရးထိုး

Written by  //  February 15, 2018  //  MOUs  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) နဲ႕ Japan Chamber of Commerce and Industry Myanmar (JCCM) တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ Park Royal Hotel မွာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီး – H.E. Mr. Tateshi Higuchi ဦးေဆာင္ေသာ ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး MoU အား Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCM) ဥကၠဌ Mr. Katsuji Nakagawa ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းတို႕မွ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။


နားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာကို ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးက႑တိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အျပန္အလွန္ဖလွယ္ႏိုင္ေရး၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႕အတြက္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက “ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း (Japan-Myanmar Joint Initiative) ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႕ က႑စံုက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေျဖာင့္ျဖဴးဖို႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ခုလိုနားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာ ေရးထိုးတာပါ” ဟု အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm