စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာျပပြဲမ်ား

Written by  //  January 9, 2019  //  Trade Fairs and Exhibitions  //  No comments

“ 2nd Global Textile Technology & Engineering Show 2019 ”

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕၊ Goregaon(East)၊ Bombay Exhibition and Convention Centre ၌ ၁၈-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ မွ ၂၀ – ၁ – ၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ “ 2nd Global Textile Technology & Engineering Show 2019 ” ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ျပသႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၃) ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ျပသသူ(၄၀၀)မွ ပါဝင္ျပသမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါေၾကာင္း ၊ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံုႏိုင္ျပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အသစ္မ်ားအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ platform တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ အနည္းဆံုး အသင္းဝင္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္မည္ဆိုပါက ေလယာဥ္လက္မွတ္အသြား/အျပန္(၂)ေစာင္ႏွင့္မြန္ဘိုင္းျမိဳ႕ရွိ ၾကယ္ ၄/၅ပြင့္ ဟိုတယ္တြင္ (၃) ညတာ တည္းခိုခြင့္ ၊ ေလဆိပ္ အၾကိဳ/အပို႔ ႏွင့္ ျပပြဲခန္းမသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္တို႔အား စီစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ Visiting delegations မ်ားအတြက္ ITME အဖြဲ႔မွ (၁)ရက္တာ ျမိဳ႕တြင္း သြားလာလည္ပတ္ခြင့္ ၊ညစာစားပြဲ ႏွင့္ cultural program မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ါသိရွိရပါတယ္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက အသင္း သားေရးရာဌာန/ျပပြဲဌာနစိတ္ Ph:၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ (Ext – ၃၀၁) ၊ Email:itpc.umfcci@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

————————————————————–

“15th Seoul International Seafood Show”

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ရွိ COEX အေဆာက္အဦးတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဧျပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မွ ၂၄ ရက္ေန႔ အထိက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ “15th Seoul International Seafood Show” ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ျပသႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သမုဒၵရာႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဌာန ၊ ကုန္သြယ္ေရး ၊ စက္မႈႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနတို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ B2Expo Co.,Ltd မွ တာဝန္ယူစီစဥ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္မွ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း(၂၀၀) မွ ျပခန္းေပါင္း (၄၀၀)ျဖင့္ ပါဝင္ျပသႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ ျပပြဲတြင္ ေရထြက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ကာ ျပပြဲႏွင့္အတူေဆြးေႏြး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ၊ B2Bmeeting မ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပပြဲသို႔ ပါဝင္ ျပသလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ (၂၈-၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး (၃၁-၁-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ မတိုင္မီ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသူမ်ားကို ( ၁၀% ) ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ျပခန္းငွားရမ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပခန္း ငွားရမ္းခမ်ားအေနျဖင့္ ၃မီတာပတ္လည္ ( ၉စတုရန္းမီတာ ) ျပခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၇၀၀) ႏႈန္းမွ စတင္၍ ငွားရမ္းႏုိင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသလိုေသာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရွိ ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပူးတြဲပါ Application & Contract တြင္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ျပီး E-mail -3s@seoulseafood.com သို႔ ေပးပို႔ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး ျပပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား www.seoulseafood.comသို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

————————————————————–

“Reverse Buyer Seller Meet(RBSM), Ind–Texpo2019”

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ Tamil Nadu ျမိဳ႕ ၊Coimbatore ၊ CODISSIA Trade Fair complex ၌ ၂၇-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ မွ ၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ “Reverse Buyer Seller Meet(RBSM), Ind–Texpo2019” ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ျပသေပးႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲသည္ အိႏိၵယအထည္အလိပ္က႑မွ ကမာၻအႏွံ႕ရွိ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ fibre မွ fashion အထိ one – stop destination ေပးမည့္ B2B ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ျပပြဲကို ( ၅၀၀၀ ) စတုရန္းမီတာ အက်ယ္အဝန္းတြင္ ခင္းက်င္းျပသသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊အိႏိၵယမွခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အဝတ္အထည္ supplier (၄၀၀) ခန္႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ byers အျဖစ္ တက္ေရာက္လိုပါက Directors / Senior Executive / Sourcing Agent အဆင့္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ (၂)ဦးသာ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ၊ Texprocil အဖြဲ႔မွ buyers မ်ားကို ေလယာဥ္ခႏွင့္ (၃)ညတာ တည္းခိုခြင့္ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ပပြဲတြင္ပါ၀င္ျပသလိုေသာ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အသင္းသားမ်ား ၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Buyers အျဖစ္ တက္ေရာက္လိုပါက https://texprocil.org/ind-texpo.php တြင္ online registeration ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိလိုပါက အသင္းသားေရးရာဌာန/ျပပြဲဌာနစိတ္ Ph:၀၁ – ၂၃၁၄၃၄၄ (Ext – ၃၀၁) ၊ Email:itpc. umfcci@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

————————————————————–

“Hong Kong International Jewellery Show”

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ေဟာင္ေကာင္ရွိ Hong Kong Convention and Exhibition Centre တြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၈ရက္ေန႔ မွ မတ္လ၄ ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္မည့္“Hong Kong International Jewellery Show”ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေပါင္း ( ၁၄၅ ) ႏိုင္ငံတို႔မွ ျပပြဲက်င္းပမည့္သူ ( ၄,၅၀၀ )ခန္႔ႏွင့္ တက္ေရာက္မည့္သူ (၈၇,၀၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါေၾကာင္း ၊ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီမ်ား ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအစရွိေသာ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ျပသႏိုင္ပါေၾကာင္း ၊ Buyer မ်ား အေနျဖင့္ International Professional မ်ားမွ ထုဆစ္ထားေသာ ကမာၻ႔အရည္အေသြးမီ လက္ဝတ္လက္စားႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား အလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း၊ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားထဲတြင္ အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုးေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာသို႔ ဂုဏ္ယူစြာျပသႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း ၊ ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္ Buyer/Visitor မ်ား အတြက္ ခရီးစရိတ္(TR) (သို႔) ဟိုတယ္စရိတ္(HS)မ်ား ျပန္လည္ရရွိႏိုင္သည့္ Sponsorship Programme မ်ား ပါဝင္သည့္အတြက္ အျမန္ဆံုးေလွ်ာက္လႊာတင္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသလိုေသာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရွိ ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပူးတြဲပါေဖာင္တြင္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၍ ၁၃.၁.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပပြဲႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဝင္ေအးဂ်င့္ျဖစ္သူ ေဒၚေမဦးခိုင္- ဖုန္း – ၀၉-၅၀၀၃၄၇၈ (သို႔မဟုတ္) အသင္းသားေရးရာဌာန/ျပပြဲဌာနစိတ္ ဖုန္း-၀၁-၂၃၁၄၃၄၄(Ext-၃၀၁)၊Email:itpc.umfcci @gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

————————————————————–

 “IHGF Delhi Fair,Spring”

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီျမိဳ႕ ၊ India Expo Centre ၌ ၁၈-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ မွ ၂၂-၂-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ “IHGF Delhi Fair,Spring” ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္၍ ျပသႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲသည္ ျပသမည့္သူ (၃၀၀၀)ေက်ာ္မွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ပရိေဘာဂ၊ ၊ဖက္ရွင္ႏွင့္လူေနအိမ္အသံုးအေဆာင္မ်ားကို (၁၉၇,၀၀၀) စတုရန္းမီတာရွိေသာ ခန္းမအက်ယ္တြင္ ခင္းက်င္းျပသမည့္ ကမာၻအၾကီးဆံုး ျပပြဲၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Product categories (၁၄) မ်ိဳး ၊ trend (၃၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ Product line ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ပါဝင္ေသာ ျပည့္စံံုသည့္ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုကို သယ္ေဆာင္လာမည့္ ျပပြဲၾကီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ importers , wholesalers , retail chains ႏွင့္ design professionals မ်ားအတြက္ (၅) ရက္တာက်င္းပမည့္ extensive resource တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ျပပြဲတြင္ပါ၀င္ျပသလိုေသာ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အသင္းသားမ်ား၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္လိုပါက ပူးတြဲပါ Registration form တြင္ ျပည္႔စံုစြာျဖည့္စြက္၍ Email:visitors@epch.com သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။

————————————————————–

 “6th International Industrial Technology & Machinery Show 2019”

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ Myanmar Promotional Services (MPS) Co.,Ltd တို႔ ပူးေပါင္း၍ “ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာျပပြဲၾကီး” ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ မွ (၂၇) ရက္ေန႕အထိ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲၾကီးသည္ (၆)ၾကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည့္ ျပပြဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပပြဲတြင္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာနမွ ျပခန္းမ်ား ပါဝင္ျပသမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ခင္းက်င္း ျပသႏိုင္ရန္ Booth အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမိ်ဳးကိုလည္း စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း၊ SMEs , SMEs Supporting Banks ,Communication Technology ,Security Technology ,Power Transmission & Distributuion Equipment & Technology ,Constructions,Marine Technology ,Aviation Technology ,Road & Bridges Construction Technology, Agricultural Technology ,IT and IT related Equipment , Medicial Production Technology ,Food Production Technology , Packaging Technology စသည္ျဖင့္ နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Special programme အျဖစ္ လူငယ္တီထြင္ဖန္တီးသူမ်ားေပၚထြက္လာရန္ အတြက္ Inventor Award Competition (ကေနာင္ဆု) ခ်ီးျမွင့္မည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊Industrial ,manufacturing ,agricultural ႏွင့္ machinery စသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ product presentation ၊ seminar မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသလိုေသာ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ရွိ ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက Myanmar Promotional Services (MPS) Co.,Ltd ၊ ဖုန္းအမွတ္ – ၀၁-၅၁၃၉၀၃၊၀၉-၄၃၀၉၆၆၆၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm