ဆႏၵမဲေပးမည့္ အသင္းသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵျပဳလႊာ

Written by  //  August 1, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election  //  No comments

၂၀၁၆-၂၀၁၉ ခုနစ္ အမႈေဆာင္သက္တမ္းအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕နွင့္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအတြက္ ဆႏၵမဲေပးလိုေသာ အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵျပဳလႊာ (Form) အား ေအာက္ပါ Link တြင္ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download (PDF, 66KB)

အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပဳလႊာ (Form)အား ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္၍ ၃၁.၈.၂၀၁၆ (ဗုဒၶပာူးေန႕)ေနာက္ဆံုးထား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

For Voting

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm