တရုတ္ႏိုင္ငံအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပိတ္စအမ်ိဳးေပါင္း (၁) သိန္းေက်ာ္ျပသမည့္ ျပပြဲႀကီးဖြင့္လွစ္

Written by  //  December 10, 2018  //  Trade Fairs and Exhibitions, UMFCCI News  //  No comments

တရုတ္ႏိုင္ငံ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း စက္ရံုေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္မွ ပိတ္စမ်ိဳးစံု အမ်ိဳးေပါင္း (၁) သိန္းေက်ာ္ ပါဝင္ျပသသည့္ China Textiles Brand Show Myanmar (2018) ျပပြဲဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ Myanmar Convention Center ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါျပပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕မွ ၉ ရက္ေန႕အထိ ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္၊ နည္းပညာမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္ပို႕ကုန္၊ သြင္းကုန္အသင္းမွ ဥကၠ႒ Mr.Cao Jiachaung မွ ယေန႕အခမ္းအနားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္အလိပ္က႑မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာနဲ႕ တရုတ္-ျမန္မာပူးေပါင္း၍ ေလ့လာခြင့္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုနက္နဲစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲကို အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းက႑တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရရွိလာမည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးမွလည္း ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္သာ အထည္အလိပ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ၿပီး Supply Chain တစ္ခုလံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္းႏွင့္ တရုတ္အထည္အလိပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ျမန္မာတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားတည္ၿပီး အထည္အလိပ္မ်ား ထုတ္လုပ္မည္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားကို တရုတ္စီးပြားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာန၊ ျပည္ပစီးပြားျမွင့္တင္ေရးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး Mr.Han Shengjian၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တရုတ္သံရံုးမွ Counsellor Mr.Yu Bianjiang၊ အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးတင္မ်ိဳးမင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm