တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ (၁) စာရင္း၀င္ ကံတုန္ကုန္စည္ျပပြဲႀကီးတြင္ ၀င္ေရာက္ျပသရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားဖိတ္ေခၚ

Written by  //  February 27, 2017  //  Trade Fairs and Exhibitions, UpComing Events  //  No comments

တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္ (၁) စာရင္း၀င္ ကံတုန္ကုန္စည္ျပပြဲႀကီးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ (၁၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လာေရာက္ျပသ ရန္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ၍ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂြမ္ေဒါင္ျပည္နယ္၊ ျပည္သူအစိုးရတို႕က်င္းပသည့္ ကံတုန္ ျပပြဲသည္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးျပပြဲႀကီးျဖစ္ၿပီး သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပသခဲ့ သည္မွာ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပလာခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ခန္႕ရွိၿပီျဖစ္သည္။

_1

ျပပြဲတြင္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီရွား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယား၊ အက္စတိုနီးယား၊ ၾသစေၾတးလ် စသည့္ႏိုင္ငံတို႕မွ
 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊
 အေဆာက္အဦးအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္မာပစၥည္းမ်ား၊
 စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊
 အစားအေသာက္ ႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊
 အ၀တ္အထည္ႏွင့္အထည္အလိပ္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုတို႕ကိုပါ၀င္ျပသမည္ျဖစ္သည္။
_2

တရုတ္ျပည္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအဖြဲ႕အစည္း (၅၀) ေက်ာ္မွ (၆၀၀၀) ေက်ာ္အထိ ယခုအခါအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ျပသမႈႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကံတုန္ကုန္စည္ ျပပြဲႀကီးမွတစ္ဆင့္ တရုတ္ႏို္င္ငံ (သို႕) ကမာၻ႕ေစ်းကြက္သို႕ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္သြယ္ ျပသမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
ကံတုန္ကုန္စည္ျပပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလတို႕တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကို သိရွိလိုပါက http://www.cantonfair.org.cn/international/ ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm