တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေရးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ညီေနာင္အသင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း

Written by  //  July 29, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဦးေဆာင္၍ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းဝင္မ်ားစုေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး အသီးသီးရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ ဇူလို္င္လ(၂၉)ရက္္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၃း၃၀) နာရီတြင္ အသင္းခ်ဳပ္အေဆာက္အအံု၌ က်င္းပရာ လွဴဒါန္းတန္ဖိုး စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားကို ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္မွ ဦးစီးက်င္းပခဲ့ျပီး၊ အသင္းခ်ဳပ္နာယက ဦးေအာင္ကုိ၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ ကေမာၻဇဘဏ္လိမိတက္ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္း (၁၅၀၀) ၊ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီလိ္မိတက္မွ သိန္း (၁၀၀၀) ၊ Ever Winner ကုမၸဏီမွ သိန္း (၁၀၀၀) ႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္မ်ားမွ တတ္အားသ၍ ပါ၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ယခု အခမ္းအနားတြင္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ား အပါအဝင္ လွဴဒါန္းေငြစုစုေပါင္းတန္ဖို္း က်ပ္ (၁၂၁၃၀) သိန္း ရရွိခဲ့ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအကူအညီေပးေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ၊ ရရွိေသာလွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ ေရးေဘးဒဏ္ခံေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္လိုအပ္သည့္အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုု ဦးစားေပး ပို႔ေဆာင္ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီပြားေရးက႑မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာႏုိ္င္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္လိမိတက္တို႔ပူးေပါင္း၍ လွဴဒါန္းေငြမ်ားေကာက္ခံလ်က္ရွိရာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ကူညီလွဴဒါန္းလိုပါက အသင္းခ်ဳပ္၏ ကေမာၻဇဘဏ္ေငြစာရင္းအမွတ္ ၀၆၁၅၀၃၀၆၁၀၀၉၉၀၉၀၁ သုိ႔ေပးပို႔လွဴဒါန္းႏိုင္ျပီး၊ အသင္းခ်ဳပ္အေဆာက္အအံု ေျမညီထပ္၌လည္း ေကာ္မတီရုံးခန္းဖြင့္လွစ္ထားပါသျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ရုံး ဖုန္း Hot Line: ၀၁- ၂၃၀ ၁၅၆၅၊ ၀၁- ၃၀ ၁၅၆၂၊ ၂၃၀ ၁၅၆၄ မ်ားသို႔ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိ္င္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေဒၚဇာျခည္ဦး ၀၉- ၇၉၈၂၅၇၃၁၊ ေဒၚေအးေအးခိုင္ ၀၉ – ၄၂၁၁၄၂၀၀၇ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

b

c

d

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm