ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ ‘Border Trade Exhibition’ ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  January 12, 2015  //  Trade Fairs and Exhibitions, UpComing Events  //  No comments

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ထိုင္းစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ အထိ “Border Trade Exhibition 2015” ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျ ပပြဲတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး အစရွိသည့္က႑မ်ား ပါ၀င္ျပသၾကမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ျပခန္း (၁၀) ခန္း ကို အခမဲ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပပြဲက်င္းပစဥ္အတြင္း Business Matching ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲပါ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး အစည္းအေ၀း သို႔ တက္ေရာက္မည့္ ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္ကုမၸဏီ (၁၀) ခု အတြက္ တည္းခိုေနထိုင္ စရိတ္ ႏွင့္ ျမိဳ႕တြင္း လွည့္လည္သြားလာစရိတ္မ်ားကို က်ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါျပပြဲသို႔ စိတ္ပါ၀င္စား၍ တက္ေရာက္လိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ျပပြဲဌာနစိတ္ ဖုန္း- ၂၁၄၃၄၄- ၄၉၊ လိုင္းခြဲ ၃၀၅ သို႔ အေၾကာင္းၾကား စာရင္းေပးသြင္း ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

Border Trade Fair-1

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm