ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  October 29, 2015  //  Seminars, UMFCCI News  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဘူမိသိပၸံအသင္းနွင့္ပူးေပါင္းၿပီး (ႏို၀င္ဘာလ-၂၀၁၅) တြင္ ေဒါက္တာခ်စ္ကိုကို Phd(Geotechnical Engineering)၊ Chatered Professional(Geotechnical Engineering)၊ (Australian Geomechanics Society)က ”ေျမၿပိဳေတာင္ၿပိဳျခင္းမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမၿပိဳ/ေတာင္ၿပိဳ ျခင္းဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပမည့္ေဟာေျပာ ပြဲသို႔စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ရက္ – ၇.၁၁.၂၀၁၅ (စေနေန႔)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီ
က်င္းပမည့္ေနရာ – UMFCCI Office Tower (ပထမထပ္)ခန္းမႀကီး
အမွတ္-၂၉၊မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm