မန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ က်င္းပမည့္ အီတလီဖက္ရွင္ရႈိးျပပြဲႏွင့္ နံမည္ၾကီး အီတလီ Branded ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ပြဲ

Written by  //  October 20, 2016  //  Exhibition News, Trade Fairs and Exhibitions  //  No comments

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ၊ Junction Square Shopping Centre တြင္ ၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၃) နာရီ၌ အီတလီသံရံုးမွ

ၾကီးမွဴ းက်င္းပမည့္ “Italian & Creativity” – Fashion show and exhibition

of Italian brands ျပပြဲၾကီး က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပပြဲတြင္ KUKA-philosophy by Ana Cecilia Cervigni၊

Thwin Su Htwe၊ Mogok Pauk Pauk Couture၊ Bonara by Meme

Ekpenyong အစရွိသည့္ နာမည္ႀကီးဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ (၄) ဦးမွ ပါ၀င္ျပသမည့္

Fashion Show အခမ္းအနားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အီတလီႏိုင္ငံမွ စားေသာက္ကုန္၊ ဖက္ရွင္၊ ကားႏွင့္

အားကစားဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမွတ္တံဆိပ္ေပါင္း (၂၀) ခန္႔မွ အီတလီႏိုင္ငံရွိ

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာ

သမိုင္းႏွင့္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားအား ေအာက္တိုဘာလ (၃၀)

ရက္ေန႔အထိ ၀င္ေၾကး အခမဲ့ျဖင့္ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ပါဝင္စား၍ တက္ေရာက္လုိသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက

https://www.facebook.com/events/316315838745070/ ႏွင့္

အသင္းခ်ဳပ္ျပပြဲဌာနစိတ္ ဖုန္း:၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ Ext:၃၀၁၊

မိုဘိုင္း-၀၉-၄၅၀၂၀၀၃၅၀၊ E-mail: ma@umfcci.com.mm သို႔

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

Italian and Creativity Banner_2 x 3 ft_Choice Option

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm