မဲဆႏၵေပးခ်ိန္ အသိေပးျခင္း

Written by  //  September 13, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ ဆႏၵမဲေပးျခင္းကို ၁၇.၉.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္
နံနက္ ၈း၀၀ နာရီအခ်ိန္မွ
မြန္းလြဲ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္ အထိ
လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဆႏၵမဲေပးမည့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္
အမွတ္ ၂၉၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အေဆာက္အအံု၊ ပထမထပ္ မဂၤလာခန္းမသို႔
မြန္းလြဲ ၁၃း၀၀ နာရီ အခ်ိန္ထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ

ၾကြေရာက္ မဲဆႏၵေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

7th ADs

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm