ယွဥ္ျပိဳင္မႈဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း။

Written by  //  January 16, 2015  //  Seminars, UMFCCI News  //  No comments

စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ျပိဳင္မႈဆုိင္ရာ က်ြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ “ယွဥ္ျပိဴင္မႈဆိုင္ရာအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

က်င္းပမည္႕ေန႕ရက္ – ၂-၂-၂၀၁၅ မွ ၃-၂-၂၀၁၅ အထိ (၂) ရက္
က်င္းပမည္႔အခ်ိန္ – နံနက္ ၀၉း၀၀ မွ ညေန ၄း၀၀ နာရီအထိ
က်င္းပမည္႔ေနရာ – သဂၤဟဟိုတယ္၊ ေနျပည္ေတာ္
အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ မႈ၀ါဒဥပေဒ၏ က်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင္႔စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုက်ြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ သင္ယူႏိုင္ေစရန္၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ျပည္သူလူထုကို အသိပညာျဖန္႔ေ၀ေပးရန္၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ မႈ၀ါဒႏွင္႔ ဥပေဒအေပၚ ၎တို႔၏ နားလည္မႈႏွင္႔ေထာက္ပံ႔ေပးမႈကို ျမွင္႔တင္ရန္၊ အာဆီယံယွဥ္ျပိဳင္မႈဆိုင္ရာ နယ္ပယ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ျပည္သူလူထုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟုသုတႏွင္႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္ စသည္တို႕ကို ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာက႑မွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။တက္ေရာက္ရန္စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင္႔ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၊ အသင္းသားေရးရာဌာန ဖုန္းနံပါတ္၊ ၀၁-၂၁၄၃၄၄~၄၉၊ လိုင္းခြဲ (၁၁၈၊၃၀၁၊၁၄၀)၊ ၀၁-၂၃၀၁၅၆၂ သို႔ ၂၀-၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းေပးပို႔ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

2.2.2015

2.2.2015 1

2.2.2015 2

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm