ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  November 18, 2015  //  Seminars, UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္
အေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန မွ
ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္းက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ေန႕ ရက္ – ၂၄-၁၁-၂၀၁၅ (အဂၤါေန႕)
က်င္ပမည့္အခ်ိန္ – နံနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၅ း၀၀ နာရီအထိ
က်င္းပမည့္ေနရာ – Chatrium Hotel , Yangon

ညီေနာင္အသင္းမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးမွ ၅ ဦး အထိေစလြတ္တက္ေရာက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ တက္ေရာက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္
အမည္စာရင္းကို committeeaffairs@umfcci.com.mm ႏွင့္ တယ္လီဖုန္္းနံပါတ္
၀၁-၂၁၄၃၄၄~၄၉ လိုင္းခြဲ ၁၂၄ သို႕ ၁၉-၁၁-၂၀၁၅ (ၾကာသပေတးေန႕) ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းေပးပို႕ႏိုင္ပါရန္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္
16.11

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm