ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ Invest Myanmar Summit 2019 ပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Written by  //  February 7, 2019  //  UMFCCI News  //  No comments


 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား ၁၂၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ Invest Myanmar Summit 2019 ပြဲသုိ႔ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

အဆုိပါ Summit ကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ၌ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္မွစတင္ကာ ၂၉ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

 

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႕ ဖိတ္ေခၚရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပထဝီအေနအထားအရ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ လမ္းဆံုအျဖစ္တည္ရွိေနၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Invest Myanmar Summit 2019 ကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိေစရန္ရည္ရြယ္ကာ က်င္းပျခင္းျဖစ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွ ၄င္းတို႕ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ကို ခ်ျပကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

Invest Myanmar Summit 2019 ပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႔တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမန္ မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံတကာသံရုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းမ်ား စသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm