ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း  🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

Written by  //  January 18, 2019  //  UpComing Events  //  No comments

Invest Myanmar Summit 2019 ပြဲႀကီးကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ယခုဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႕တို႕တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူေတြဖိတ္ေခၚမည့္ ယခုပြဲႀကီး၏ထူးျခားခ်က္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑အသီးသီးမွလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္မွ ယခုလို ေျပာၾကားထားပါသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဒီမွာ ရာသီဥတုကလည္း ေအးျမတယ္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြကလည္း ႀကိဳက္တယ္။ ေနာက္ၿပီေတာ့ အခုခ်ိန္မွာဆုိလုိ႔ရွိရင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံနဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ MoU ထုိးထားတဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ Gate pass ေပါ့ေနာ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံထုိးထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အရ အိႏိၵယႏုိင္ငံအ ေနနဲ႔လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဘက္ကုိ ၁၄ ရက္လာေရာက္ၿပီး သြားေရာက္တည္းခုိလုိ႔ရတယ္။ ကြ်န္ ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း အိႏိၵယႏုိင္ငံကုိ ၁၄ ရက္သြားလာႏုိင္ခြင့္ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ တစ္ျပည္နယ္လုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ သြားလာႏုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားေနဆဲ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိဟာေလးေတြ ျဖစ္လာလုိ႔႔ရွိရင္လည္း ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ အမ်ားအျပားေပါ့ေနာ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကုိ လာႏုိင္တဲ့အေျခအေနရွိပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘာမွမလုပ္ရေသးတဲ့ သတၱဳတူးေဖာ္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ျပည္နယ္အတြင္းမွာေပါ့ေနာ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈလည္း လုပ္ၿပီးသားဆုိလုိ႔ရွိရင္ ခရုိမုိက္တုိ႔၊ နီကယ္တုိ႔ ေၾကးနီရယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ သတၱဳေတြထြက္ရွိတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြလည္းပဲ ဘယ္သူမွ လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့အတြက္ အရင္ဆုံး ႏုိင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္သူ၊ ေနာက္ျပည္တြင္းက ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မယ့္သူေတြကုိလည္းပဲ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ဒီသတၱဳလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေစခ်င္တယ္။

စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးမွာလည္း အထူးသျဖင့္ မားကတ္ေကာင္းေကာင္းရွိတဲ့ေနရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္စုိက္လုိ႔ပ်ဳိးလုိ႔ ေကာင္းတဲ့ရာသီဥတုကလည္းရွိေနတယ္။ သစ္သီးဝလံမ်ဳိးစုံလည္း စုိက္လုိ႔ရတယ္။ သဘာဝအေျခအေနအရ မုိးရာသီ မုိးေရလုံ ေလာက္တဲ့ ေဒသေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ သစ္သီးဝလံေပါင္းစုံ၊ ပန္းမ်ဳိးစုံ စုိက္လုိ႔ရၿပီးေတာ့ အဲဒီဟာေလးေတြလည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ဖုိ႔ အခုအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ေလယာဥ္ကြင္းလည္းတည္ေဆာက္ေနတယ္။ ေလယာဥ္ကေန တဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ ပလက္ဝဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ ေရာင္းခ်ႏုိင္တဲ့အေျခအေနေတြလည္း ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကိစၥေတြမွာ ပုိၿပီးေတာ့ ဝင္ေရာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈလုပ္သင့္တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရုပ္သံဖိုင္ကို ယခုလင့္ခ္ https://www.facebook.com/UMFCCI/videos/2261421733877707/ တြင္  ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm