ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

Written by  //  January 16, 2019  //  UMFCCI News, UpComing Events  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) သည္ ယခုဇန္နဝါရီလ ၂၈ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႕တို႕တြင္ Invest Myanmar Summit 2019 ပြဲႀကီးကို ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုသာလြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူေတြဖိတ္ေခၚမယ့္ ဒီပြဲႀကီးမတိုင္မီ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုးက ကရင္ျပည္နယ္သို႕ သြားေရာက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္နဲ႕ေတြ႕ဆံုကာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ အဆင္ေျပေစမယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ေျပာၾကားေပးထားပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ …

👉 ေရတံခြန္၊ သဘာဝလိႈင္ဂူ စတဲ့ လည္ပတ္စရာေနရာေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း

👉 ေျမလြတ္၊ ေျမရိုင္းမ်ားေပါမ်ားသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း

👉 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဆိုလာမ်ား ထုတ္လုပ္၍ရႏိုင္ေၾကာင္း

👉 လုပ္သားအရင္းအျမစ္မ်ားရွိ၍ ကၽြမ္းက်င္မႈလည္းရွိၾကရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း စတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြရွိတာကို သိရွိရပါတယ္။ 

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတဲ့ ရုပ္သံဖိုင္ကို ဒီလင့္ခ္မွာ https://www.facebook.com/UMFCCI/videos/2261421733877707/ မွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

(၂၈-၂၉ ရက္ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၉ : MICC-2၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပမယ့္ Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ ပုိမိုသာလြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ယခုပင္ Register ဝင္၍ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါတယ္။)

Register Link: https://investmyanmar2019.com/

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm