ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  February 27, 2017  //  UpComing Events  //  No comments

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္လ်က္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး Master Plan တစ္ရပ္ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖိုရမ္ကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္-

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၃-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ (ေသာၾကာေန႔)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – နံနက္ ၈း၃၀ နာရီမွ ညေန ၅း၃၀ နာရီအထိ
က်င္းပမည့္ေနရာ – ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ပထမထပ္၊ မဂၤလာခန္းမ၊
အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ အသင္းဝင္မ်ားအား တက္ေရာက္ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါရန္အထူး ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

တက္ေရာက္မည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ Registration Form ကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၍ ၂၈.၂.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ (အဂၤ ါေန႔) ေနာက္ဆံုးထားၿပီး

ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ Member Affairs Department
ဖုန္းနံပါတ္ 01-2314344~9 Ext; 140, 409 ၊
Email – ma@umfcci.com.mm

သို႔ ေဆာလ်င္စြာ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Registration Form

Download (PDF, 79KB)

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ (မူၾကမ္း)

Download (PDF, 108KB)

(သတင္းတက္ေရာက္ရယူလိုသည့္ မီဒီယာမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန pr.umfcci@gmail.com ဖုန္း ၀၁ ၂၃၁၄၃၄၄ လိုင္းခြဲ ၃၂၃ သို႔ ၾကိဳတင္အမည္စာရင္းေပးပို႔ေပးပါ။)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm