ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

Written by  //  November 19, 2018  //  Trade Fairs and Exhibitions  //  No comments

ႏိုင္ငံေတာ္၏ “အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ” သည္ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဒသထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲအခမ္းအနားကို တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးတြင္ က်င္းပေပးလ်က္ရွိရာ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ကို ယေန႕နံနံပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအလွည့္က်အျဖစ္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ Myanmar Expo ခန္းမ၌ ဖြင့္လွစ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ေဒသတြင္းထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲမ်ားက်င္းပရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သြင္းကုန္အစားထိုး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မ်ားျပားလာေစရန္၊ ေဒသအသီးသီးမွာရွိတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္မႈက႑အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈျဖစ္ေစရန္၊ မိရိုးဖလာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားသို႕ ေျပာင္းလဲလာေစရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္၍ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္တို႕အတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ ယခုအခါ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာကို အသံုးျပဳေသာ Digital Economy သို႕ ကူးေျပာင္းေနၾကၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြင္းရွိတဲ့ MSMEs လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႕ ကုန္သြယ္မႈက႑ေတြမွာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဒုတိယသမၼတမွ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းမွလည္း ရန္ကုန္တိုင္း၏ အဓိကပင္မစီးပြားေရးေက်ာရိုးသည္ MSMEs ကို အေျခခံေနၿပီး ၄င္းတို႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္တို႕ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြျဖင့္ တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာႏွင့္အတူ E-commerce ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႕အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ MSMEs မ်ားဟာ ေဒသထြက္စားေသာက္ကုန္၊ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စက္မႈလက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား စတဲ့ ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္အထိ ခင္းက်င္းျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါေဒသထြက္ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျပပြဲႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားရန္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႕အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm