“ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား” ေဟာေျပာပဲြက်င္းပ

Written by  //  January 10, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

website 1

website 3

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ – Worldlink Express Shipping (W.E.S Group) ၊ ဂရင္းဂါးဒီးယန္း အာမခံ၊ Young Insurance Group၊ Capital Life Insurance တို႕ ပူးေပါင္း စီစဥ္သည့္ “ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား” ေဟာေျပာပြဲကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသက္၊ ဦးျမဟန္၊ တြဲဖက္ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးလြင္၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ၆၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမက အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ အရင္းအႏွီးမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္သည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အလြန္အေရးပါရာ ယခုကဲ့သုိ႕ ေဟာေျပာပြဲကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခြင့္ ရသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေဟာေျပာပြဲကို စီစဥ္သူ W.E.S Group မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမသေျပထြန္းက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

website 2

website 4

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက “ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာရာတြင္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ (Stock Exchange Market) ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အျခင္းအရာမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္၏ အလားအလာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္ ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒေရးရာ က႑မ်ား၊ ျမန္မာ့ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္မည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ပညာေပးျခင္း က႑မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာ ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႕ေနာက္ ေဟာေျပာပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိရွိသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ျပန္လည္ေျပာၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္က ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း အား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Daiwa Securities Group Inc. တုိ႕ ပူးေပါင္း၍ စီစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားကာ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (Service Provide) မ်ား ယခုလမွ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm