သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္တန္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ

Written by  //  August 8, 2018  //  Training Programs  //  No comments

 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၏ Technical Vocational Education Training Unit သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္၍ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အႀကဳံရရွိေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေစရန္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိေစရန္၊ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ် သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္အသက္ေမြးလိုသူမ်ားအတြက္ Basic Electrical Wiring Installation Training (လွ်ပ္စစ္အေျခခံ၀ါယာရင္း တပ္ဆင္ျခင္းသင္တန္း) အား စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အႀကံဳရရွိႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက အသင္းခ်ဳပ္မွေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးေၾကာင္း သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္လုိအပ္ခ်က္မွာ
 
– အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ျဖစ္ရမည္။
 
– မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊ လုိင္စင္ဓာတ္ပုံ (၃)ပုံ၊ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံခ်က္ တုိ႔ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။
 
သင္တန္းေၾကး – ၁၅၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္တိတိ)
 
သင္တန္းကာလ – ၂၈-၈-၂၀၁၈ မွ ၁၅-၉-၂၀၁၈ ရက္ (အပတ္စဥ္ – တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔) အထိ၊ (၁၅) ရက္သင္တန္း
 
သင္တန္းအခ်ိန္ – နံနက္ (၉း၃၀) နာရီမွ ညေန (၄း၃၀) နာရီအထိ
 
သင္တန္းေနရာ – TVET Training Room, Basement (ကားပါကင္) ၊ UMFCCI
အမွတ္ (၂၉) ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
 
 
အခ်ိန္မွီစာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
 
UMFCCI, TVET Unit (နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းဌာန)
 
ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉ (လိုင္းခြဲ-၁၀၇)
Email – tvet.umfcci2014@gmail.com
 
သင္တန္းေက်ာင္းတာ၀န္ခံ
ေဒၚသီရိႏုိင္ – (+ 95) 9 450 200 690, (+95) 9 799 242 518
ေဒၚေအးေအးထက္ – (+95) 9 430 896 86
ေဒၚျမစႏၵာစု – (+95) 9 451 236 770
ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ – (+95) 9 450 626 993
 
 
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm