သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

Written by  //  January 22, 2019  //  Press Releases  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) သည္ ယခုလ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္တို႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္ (MICC-2) ၌ Invest Myanmar Summit 2019 ပြဲႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃) ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ၁၂၀ ေက်ာ္အား Invest Myanmar Summit 2019 ၌ ျပသမည္ျဖစ္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံု (ျမန္မာဘာသာ) ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm