သၾကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ အျပည့္စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေဆြးေႏြး

Written by  //  March 13, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကာလရံုးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္အျပည့္ လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားရရွိႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္တို႔ ယေန႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ သၾကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ကို ဧျပီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ တရားဝင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ရံုးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္အျပည့္ ရရွိေအာင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ညႈိႈႈႏႈိင္းစီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အပိုပိတ္ရက္ ၅ ရက္အား ခြင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အျခားရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ရက္အစားထိုး လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ထည့္ေဆာင္းျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး
သၾကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ အျပည့္ရရွိရန္ စီစဥ္ေပးရာတြင္ ဝန္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းထက္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစီစဥ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္ရွင္ႏွင့္လုပ္သားမ်ား ညႈိႏႈိင္းရာတြင္ ဝန္ၾကီးဌာန ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးရံုးမ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီမ်ားပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီႏိုင္ေရးကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သၾကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ရရွိေရးကို ယခုႏွစ္အတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ၅ ရက္သာ က်င့္သံုးသြားမည္ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ လုပ္သားမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး လုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားေရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ သၾကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ ရရွိရန္ လိုလားၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားမွ HR တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

_1

_2

_4

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm