အစားအေသာက္က႑၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၊ အလွကုန္လုပ္ငန္းက႑၊ေက်ာက္မ်က္ရတနာက႑တို႔မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ Thailand-Myanmar Business Matching သို႔တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  July 27, 2016  //  Business Magazines, UMFCCI News  //  No comments

ထုိင္းႏိုင္ငံ The Department of Business Development (DBD) of the Ministry of Commerce of Thailand ၏စီစဥ္မႈျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (Business Matching) ကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

က်င္းပမည့္ေန႕ရက္ – ၂၉.၇.၂၀၁၆ (ေသာၾကာေန႕)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – နံနက္ ၉:၀၀နာရီ ~ ၁၆:၀၀ နာရီ
က်င္းပမည့္ေနရာ – မဂၤလာခန္းမ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊
အမွတ္(၂၉) မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Thailand – Myanmar Business Matching တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ SME Provincial Champions အဖြဲ႕မွ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း (Organic Farm) ၊ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း၊ အလွကုန္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းက႑ လုပ္ကုိင္သည့္ ကုမၸဏီ (၄၂) ခန္႕ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ (၄၂) ခုအား ေအာက္ပါ Link တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Download (PDF, 268KB)


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္၍ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါ ရန္ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm