အစၥေရးႏုိင္ငံ ရင္းနွွီးျမွဳပ္နွံမႈခရီးစဥ္သို႔ အသင္းခ်ဳပ္အသင္းသားမ်ား လိုက္ပါႏုိင္ရန္

Written by  //  March 13, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၇ ခုနစ္ ဧျပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အစၥေရးနိုင္ငံသို႔ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈခရီးစဥ္ သြားေရာက္ရန္ရွိပါသည္။

အစၥေရးခရီးစဥ္သည္ နွစ္နုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္မ်ား တိုးျမွင့္ရန္နွင့္ အစၥေရးနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးနွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားအား သိရွိနိင္ေစရန္အတြက္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုက္ပါနိုင္ေၾကာင္း ရင္နွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုုုုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွအေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။
ခရီးစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္လည္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္သို႕ မိမိစရိတ္ျဖင့္ သြားေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပူးတြဲပါ Registration Form တြင္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၍ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန အီးေမးလ္ – ird@umfcci.com.mm ၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၁ – ၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉ (လိုင္းခြဲ – ၁၂၃၊ ၃၁၁၊ ၁၂၀) သို႕လည္းေကာင္း ၁၅.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႕ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္း ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ – လိုက္ပါမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Download (PDF, 618KB)

Download (PDF, 450KB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm