အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၂) က်င္းပ

Written by  //  December 23, 2014  //  UMFCCI News  //  No comments

website

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ၂၊၂၀၁၄ –
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ(၁) မွ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအနက္မွ ဘတ္စ္ကားစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီထူေထာင္ေရး၊ School Bus စနစ္၊ ကားပါကင္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္သည္႕ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ရည္ရြယ္၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါ သည္။
အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္နွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္၊ ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ႏွင္ ့တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတက္ေ၇ာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္က လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ကလည္း ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာနွင့္ ပတ္သက္၍ ဘစ္ကားစနစ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ တည္ေဆာက္ေရး၊ School Bus စနစ္၊ ကားပါကင္စနစ္တက်တည္ေဆာက္ေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ယာဥ္ေရာင္းဝယ္ေရးစခန္းမ်ား စနစ္တက် တည္ေဆာက္ေပးေရး၊ မီးပြိဳင့္စနစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႔ တည္ေဆာက္ေနေသာ ကိစၥမ်ား၊ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား စသည္တို႔နွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ တင္ျပအၿပီးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္က ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ခဲ့ပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၁) ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm