အသင္းခ်ဳပ္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ အဆိုျပဳေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ ရယူႏိုင္

Written by  //  August 1, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

၂၀၁၆-၂၀၁၉ ခုနစ္ အမႈေဆာင္သက္တမ္းအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕နွင့္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအတြက္ အသင္းခ်ဳပ္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ အဆိုျပဳ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာ (Form) အားေအာက္ပါ Link တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download (PDF, 68KB)

အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ အဆိုျပဳလႊာ (Form) မ်ားအား ၃၁.၈.၂၀၁၆ (ဗုဒၶပာူးေန႕) ေနာက္ဆံုးထား၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

For Auto Ec

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm