အသိဥာဏ္ ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း မိတ္ဆက္အခမ္းအနားႏွင့္ အသိဥာဏ္ပစၥည္း မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

Written by  //  January 18, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ – အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း မိတ္ဆက္အခမ္းအနားႏွင့္ အသိဥာဏ္ ပစၥည္း မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးပဲြကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

1

2

3

4

အခမ္းအနားသုိ႕ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦး၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္၊ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိန္ဝင္း၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ က႑ေပါင္းစုံမွ အသိပညာ၊ အတက္ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား စုံလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနား၌ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ကိုကိုဦး၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စိန္ဝင္းတုိ႕က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာ စကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး International Trademark Association၊ Asian Patent Attorneys Association၊ Asian Intellectual Property Association မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ရန္ပုံေငြ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေသာ Gold Sponsor, Platinum Sponsor မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ ရုိက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး မြန္းလဲြ ၁၁း၀၀ နာရီတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တတိယထပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ အသင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးလြင္၊ အသိဥာဏ္ ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဥပေဒပညာရွင္ ဦးသိန္းေအာင္၊ ေဒါက္တာ သာထြန္းဦး၊ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေဒၚေဆြဇင္ထုိက္တုိ႕က မီဒီယာမ်ား သိရွိလုိသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ မွတ္ပုံတင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား၊ အလားအလာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ဆုိင္ရာ Penal Discussion ကုိ က်င္းပရာ စိန္ႏွင့္ျမ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမင္းထက္၊ ေရႊျပည္နန္း အုပ္စု ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္း၊ IBTC Group မွ Corporate legal Manager ဦးစုိးတင့္သိန္းႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုညႊန္မွဴး ေဒါက္တာ စိမ့္သႏၲာထြန္းတုိ႕ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဒုတိယ Panel Discussion တြင္ စာေပဂီတႏွင့္ အႏုပညာ အရပ္ရပ္မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေတးေရးဆရာျမင့္မုိးေအာင္၊ IT ပညာရွင္ ဦးရဲျမတ္သူ၊ ACE Top Law Firm မွ ဥပေဒအႀကံေပး ပညာရွင္ ဦးေအာင္စုိးဦး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒဌာန ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ခင္မာရီႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုညႊန္မွဴး ေဒါက္တာ မုိးမုိးသြယ္တုိ႕က လက္ရွိ ျမန္မာ့ အႏုပညာနယ္ပယ္တြင္ မူပုိင္ခြင့္ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပရိသတ္မ်ားထဲမွ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ညေန ၅း၀၀ နာရီတြင္ ရုတ္သိမ္းခ့ဲပါသည္။

5

6

ႏုိင္ငံေတာ္၏ IP က႑ အလွ်င္အျမန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ပုဂၢလိက က႑မွ ျဖည့္ဆည္းေပးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ အသင္းအျဖစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ “အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း” ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ၂၆.၆၂၀၁၄ တြင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အသိဥာဏ္ ပစၥည္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကားတြင္ အသိဥာဏ္ ပစၥည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ ရုံးမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးတုိ႕ကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ IP က႑တုိးတက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ႕အလယ္တြင္ မူပုိင္ခြင့္ကို ေလးစားသည့္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ႕အလည္တြင္ ရပ္တည္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm