အာဆီယံေန႔ (Asean Day) အထိမ္းအမွတ္ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ

Written by  //  July 24, 2014  //  Gallery, UMFCCI News

အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ ႏွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔၌ က်ေရာက္သည္႔ အာဆီယံေန႔ (ASEAN Day) အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ျဖစ္ရာ အာဆီယံေန႔ကို ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင္႔ အစဥ္အလာႏွင္႔အညီ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

က်င္းပမည္႔ေန႔ရက္ – ၃၁-၇-၂၀၁၄ (ၾကာသပေတးေန႔)

က်င္းပမည္႔အခ်ိန္ – ၁၄း၀၀ နာရီ

က်င္းပမည္႔ေနရာ – ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ (ပထမထပ္)အစည္းအေ၀းခန္းမ။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင္႔ အသင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေပးႏုိင္ပါရန္ ေလးစားစြာျဖင္႔ေမတၱာရပ္ခံ ဖိတ္ၾကားအပ္ ပါသည္။

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by