အိုမန္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ျပခန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ပါ link တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနုိင္

Written by  //  October 17, 2016  //  Exhibition News, UMFCCI News  //  No comments

အိုမန္န္ိုင္ငံတြင္ Oman Convention & Exhibition Center အား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးေလးလအတြင္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ျပီး ျပဇာတ္ရံုမ်ား၊

အစည္းအေ၀းခန္းမမ်ား၊ ျပပြဲခန္းမမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ျပခန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စားသည့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ http://omanconvention.com/centre

တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ျပီး ႏွင့္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက

အသင္းခ်ဳပ္ျပပြဲဌာနစိတ္ ဖုန္း:၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ Ext:၃၀၁၊

မိုဘိုင္း-၀၉-၄၅၀၂၀၀၃၅၀၊ E-mail:ma@ umfcci.com.mm ၊ သို႔

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

Download (PDF, 4.22MB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm